Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

RELACJE INWESTORSKIE

::

RAPORTY BIEŻĄCE

RAPORTY BIEŻĄCE

Raport bieżący EBI 7/2014 2014-05-31 Raport roczny GREMPCO SA za 2013 rok - sprawozdanie finansowe i raport z badania 

Raport bieżący EBI 6/2014 2014-05-30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący EBI 5/2014 2014-05-30 Raport roczny GREMPCO SA za 2013 rok

Raport bieżący EBI 4/2014 2014-05-17 Informacja o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego GREMPCO SA za rok obrotowy 2013

Raport bieżący EBI 3/2014 2014-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Raport bieżący EBI 2/2014 2014-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

Raport bieżący EBI 1/2014 2014-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący EBI 11/2013 2013-08-14 Raport GREMPCO S.A. za II kwartał 2013

Raport bieżący EBI 10/2013 2013-07-05 Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2013

Raport bieżący EBI 9/2013 2013-06-29 Treść uchwał podjętych na ZWZA GREMPCO S.A. w dniu 28-06-2013 r.

Raport bieżący EBI 8/2013 2013-06-14 Raport roczny 2012 r. GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 7/2013 2013-05-23 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 6/2013 2013-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 5/2013 2013-04-11 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i G

Raport bieżący EBI 4/2013 2013-03-06 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych KDPW S.A. akcji serii B, C i G 

Raport bieżący EBI 1/2013 2013-01-31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2013

Raport bieżący EBI 14/2012 2012-12-14 Rejestracja zmian danych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Raport bieżący EBI 11/2012 2012-06-29 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 09/2012 2012-06-04 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. na dzień 26.09.2012 r.

Raport bieżący ESPI 1/2012 2012-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Raport bieżący EBI 8/2012 2012-05-31 Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela
Raport bieżący EBI 7/2012 2012-05-15 Raport kwartalny za IQ2012 - GREMPCO S.A.

Raport bieżący EBI 6/2012 2012-02-28 Decyzja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o rozszerzeniu autoryzacji dla spółki portfelowej GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 5/2012 2012-02-14 Raport kwartalny za IVQ2011 - GREMPCO S.A.

Raport bieżący EBI 4/2012 2012-02-03 Korekta prognozy wyników finansowych spółek portfelowych GREMPCO S.A. na rok 2011

Raport bieżący EBI 3/2012 2012-02-02 Korekta raportu nr 2/2012 "Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011"

Raport bieżący EBI 2/2012 2012-01-31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012

Raport bieżący EBI 1/2012 2012-01-03 Podjęcie uchwał w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przez spółki portfelowe GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 26/2011 2011-12-28 Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o rozszerzenie autoryzacji dla spółki portfelowej GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 25/2011 2011-11-08 Raport kwartalny za IIIQ2011 - GREMPCO S.A.

Raport bieżący EBI 24/2011 2011-09-27 Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport bieżący EBI 23/2011 2011-09-27 Rejestracja zmianw Statucie Spółki
Raport bieżący EBI 22/2011 2011-09-26 Rejestracja przez sąd zmiany wysoości kapitału zakładowego
Raport bieżący EBI 21/2011 2011-09-02 Emisja obligacji przez spółkę portfelową

Raport bieżący EBI 20/2011 2011-08-12 Istotna informacja

Raport bieżący EBI 19/2011 2011-08-08 Raport kwartalny za IIQ2011 - GREMPCO S.A.

Raport bieżący EBI 18/2011 2011-08-02 Dofinansowanie projektu o wartości 1.078.000 PLN w ramach działania 8.2. POIG

Raport bieżący EBI 17/2011 2011-06-22 Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący EBI 16/2011 2011-06-19 Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA  GREMPCO S.A.

Raport bieżący EBI 15/2011 2011-06-17 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16 czerwca 2011 r. - sprostowanie

Raport bieżący EBI 14/2011 2011-06-17 Zmiana statutu spółki

Raport bieżacy EBI 13/2011 2011-06-17 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący EBI 12/2011 2011-06-17 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16 czerwca 2011 r.

Raport bieżący EBI 11/2011 2011-06-16 Zobowiązanie się GREMPCO S.A. do udzielenia poręczenia

Raport bieżący EBI 10/2011 2011-06-16 Emisja obligacji przez spółkę portfelową GREMPCO S.A.

Raport bieżący EBI 9/2011 2011-06-09 Prognozy wyników finansowych spółek portfelowych GREMPCO S.A. na rok 2011

Raport bieżący EBI 8/2011 2011-06-07 Istotna informacja

Raport bieżący EBI 7/2011 2011-06-07 Pozytywna rekomendacja funduszu "Pomeranus Seed" dla projektu GREMPCO S.A. "Nano Fire Protection Materials"

Raport bieżący EBI 6/2011 2011-05-19 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący EBI 5/2011 2011-05-19 Raport roczny GREMPCO S.A. za 2010 rok

Raport bieżący EBI 4/2011 2011-05-10 Raport kwartalny za IQ 2011 GREMPCO SA

Raport bieżący EBI 3/2011 2011-04-18 Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

Raport bieżący EBI 2/2011 2011-03-31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Raport bieżący EBI 1/2011 2011-03-14 Uzyskanie dostępu do systemu EBI