Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

RELACJE INWESTORSKIE

::

KONTAKT

KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

Nazwa Spółki:

GREMPCO Spółka Akcyjna

Siedziba, adres: Łozienica, ul. Prosta 2
72-100 Goleniów
Nr telefonu, faksu:
tel.:  + 48 (91) 432 35 20
fax.: + 48 (91) 432 35 36
Adres strony internetowej: www.grempco.com
www.gryfit.com
www.gryfitlab.com
www.fluid-desk.com
Adres poczty elektronicznej:
info@grempco.com
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS: 5 maja 2010 roku
Nr KRS: 
0000355599
Nr REGON:  
320833399
NIP:
856-182-73-62

 

KONTAKT Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

Nazwa: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba, adres: Szczecin ul. 5 lipca 15
70-373 Szczecin
Nr telefonu: +48 (91) 485 93 80
Nr faksu: 
+48 (91) 485 93 88
Adres strony internetowej: www.zarzecki.pl
Adres poczty elektronicznej: tomasz.gabryel@zarzecki.pl
Drukuj stronęPoleć stronęPowrót