Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

RELACJE INWESTORSKIE

::

KALENDARIUM

KALENDARIUM ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH

2014-06-25     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

2014-06-09     Record Date [ZWZA 25-06-2014]

2014-05-30     Publikacja raportu rocznego 2013 GREMPCO S.A.

2014-05-15     Publikacja raportu okresowego IQ2014 GREMPCO S.A.

2014-02-14     Publikacja raportu okresowego IVQ2013 GREMPCO S.A.

2013-11-14     Publikacja raportu okresowego IIIQ2013 GREMPCO S.A.

2013-08-14     Publikacja raportu okresowego IIQ2013 GREMPCO S.A.

2013-06-28     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO SA

2013-06-14     Publikacja raportu rocznego 2012 GREMPCO S.A.

2013-05-15     Publikacja raportu okresowego IQ2013 GREMPCO S.A.

2013-04-09     Pierwsze notowanie akcji serii B, C, G na rynku NewConnect

2013-04-04     Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia akcji B, C, G GREMPCO S.A. na NewConnect

2013-02-14     Publikacja raportu okresowego IVQ2012 GREMPCO S.A.

2012-11-14     Publikacja raportu okresowego IIIQ2012 GREMPCO S.A.

2012-08-14     Publikacja raportu okresowego IIQ2012 GREMPCO S.A.

2012-06-14     Publikacja raportu za 2011 rok GREMPCO S.A.

2012-05-15     Publikacja raportu okresowego IQ2012 GREMPCO S.A.

2012-02-14     Publikacja raportu okresowego IVQ2011 GREMPCO S.A.

2011-11-08     Publikacja raportu okresowego IIIQ2011 GREMPCO S.A.

2011-08-08     Publikacja raportu okresowego IIQ2011 GREMPCO S.A.

2011-05-18     Publikacja raportu za 2010 rok GREMPCO S.A.

2011-05-10     Publikacja raportu okresowego IQ2011 GREMPCO S.A.

2011-03-24     Pierwsze notowanie akcji serii D, E, F na rynku NewConnect

2011-03-22     Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia akcji D, E, F GREMPCO S.A. na NewConnect