Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

RELACJE INWESTORSKIE

::

AKCJONARIAT

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy GREMPCO SA wynosi: 2 461 230 złotych i dzieli się na:

 • 800 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 800000;
 • 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 000001 do 200000;
 • 19 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 19000000;
 • 970 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 970000;
 • 866 500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 866500;
 • 986 800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 986800.
 • 789 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 789000.
 • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 do 1000000.

Aktywa GREMPCO SA stanowi portfel inwestycyjny trzech spółek:

 • CIAT Sp. z o.o.,
 • GRYFITLAB Sp. z o.o.,
 • FLUID-DESK Sp. z o.o.

Spółki portfelowe GREMPCO SA działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 
Wiodącą spółką z portfela GREMPCO SA jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii budownictwa. CIAT Sp. z o.o. generuje obecnie około 80% przychodów wszystkich spółek portfelowych GREMPCO SA
 
GRYFITLAB Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce prywatnym przedsiębiorstwem badawczo-rozwojowym, dysponującym zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz.
 
FLUID DESK Sp. z o.o. tworzy moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych, jak również dostarcza rozwiązania informatyczne dla pozostałych spółek portfelowych oraz innych podmiotów.
 
Strukturę portfela ze wskazaniem wielkości udziałów GREMPCO SA, jak również strukturę akcjonariatu GREMPCO SA przedstawiono poniżej:


udziały GREMPCO % głosy GREMPCO %
CIAT Sp. z o.o. 1320 100 1320 100
GRYFITLAB Sp. z o.o. 650 100 650 100
FLUID-DESK Sp. z o.o. 95 95 95 95

 
Głównym akcjonariuszem GREMPCO SA jest Roman Jędrzejewski, posiadający 80,49% udział w kapitale zakładowym oraz 81,10% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.


Liczba Akcji
% Liczba głosów
%
Roman Jędrzejewski
19 810 000 80,49 20 610 000 81,10
Pozostali akcjonariusze
4 802 300 19,51 4 802 300 18,90
Razem 24 612 300 100,00 25 412 300 100,00

 

 

 

 

 

Drukuj stronęPoleć stronęPowrót