Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

RELACJE INWESTORSKIE

::

AKCJE NA NEWCONNECT

AKCJE NA NEWCONNECT

Do Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynku akcji NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzonych zostało:

  • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 19.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  • 970.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 866.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  • 986.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F
  • 789.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

Wszystkie akcje GREMPCO S.A. wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie wiąże się żadne uprzywilejowanie. Nie jest ograniczona ich zbywalność oraz nie są one przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.

Drukuj stronęPoleć stronęPowrót