Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

PORTFEL GREMPCO SA

::

GRYFITLAB

GRYFITLAB Sp. z o.o.

Nazwa Spółki: 

GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba, adres:
Łozienica, ul. Prosta 2A
72 – 100 Goleniów
 Liczba udziałów ogółem:
400 szt.
Cena nominalna
jednego udziału:
1.000,00 zł
Udział GREMPCO S.A. 100,00%

Nr telefonu, faksu: tel.:  + 48 (91) 431 82 45
fax.: + 48 (91) 418 97 57
Adres strony internetowej: http://www.gryfitlab.com
Adres poczty elektronicznej: contact@gryfitlab.com
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:
21 czerwiec 2005 roku
Nr KRS:
0000236527
Nr REGON:
320054643
NIP:
955-212-87-25

GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych:

LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

 • Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów,
 • Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

LABORATORIUM AKUSTYKI, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku:

 • Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien
 • Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
 • Środowiskowe badania akustyczne.

LABORATORIUM KOMFORTU WNĘTRZA, wykonujące następujące badania:

 • Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych,
 • Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1.

GRYFITLAB Sp. z o.o. została zawiązana w czerwcu 2005 roku. Jedynym udziałowcem jest GREMPCO S.A. posiadający 100,00% udziałów w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności Spółki są prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów budowlanych i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Spółka prowadzi prace badawcze w najnowocześniejszym w Polsce Zespole Laboratoriów Badawczych, w ramach którego funkcjonują:

 • Laboratorium badań ogniowych,
 • Laboratorium akustyki,
 • Laboratorium komfortu wnętrza.

Spółka skorzystała z funduszy unijnych w wysokości 1.617.297,00 złotych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO-WKP, otrzymując dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnego ośrodka badawczo - rozwojowego GRYFITLAB".

GRYFITLAB Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie badań laboratoryjnych we wrześniu 2008 roku, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych obiektów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Działalność Laboratorium prowadzona jest w ramach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W grudniu 2008 roku Spółka dodatkowo uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku administracyjno - biurowego, który został następnie wynajęty w całości pozostałym spółkom wchodzącym w skład portfela GREMPCO S.A. to jest, CIAT Sp. z o.o. oraz Fluid Desk Sp. z .o.o. Od początku swojej działalności, Spółka prowadziła jednocześnie działalność badawczo - rozwojową, w szczególności związaną z akustyką środowiskową, przeprowadzając szereg badań i analiz, dla takich klientów jak:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin - pomiary hałasu komunikacyjnego, analizy porealizacyjne
 • Polskie Koleje Państwowe - pomiary hałasu komunikacyjnego,
 • DROBIMEX S.A. - pomiary emisji hałasu z terenu zakładu do środowiska,
 • Z.Ch. POLICE S.A. - pomiary emisji hałasu z terenu zakładu do środowiska,
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - pomiary emisji hałasu z terenu zakładu do środowiska.

Spółka rozpoczęła działalność na rynku badań ogniowych, zmonopolizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy (z niewielkim, kilkuprocentowym udziałem Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska). Szeroka oferta, atrakcyjne ceny oraz wyjście naprzeciw potrzebom klientów pozwoliły GRYFITLAB Sp. z o.o. na pozyskanie szeregu wartościowych zleceń jeszcze przed uzyskaniem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Wydanie certyfikatu akredytacyjnego nastąpiło w czerwcu 2009 roku i umożliwiło Spółce skokowy wzrost przychodów oraz szybką budowę portfela zleceń na kolejne miesiące. Bardzo istotnym elementem dla przewidywalności przychodów Spółki jest fakt, że około 80% zleceń napływa niezależnie od koniunktury w branży budowlanej, ponieważ stanowią one realizację wymogów regulacyjnych, związanych z dopuszczeniem nowych wyrobów do stosowania lub badania wymaganych dla utrzymania certyfikatów dopuszczających do stosowania wszelkiego rodzaju wyrobów budowlanych i instalacyjnych.

Spółka jest bliska osiągnięcia progowej wartości rocznych obrotów (800 tys. euro), umożliwiającej rejestrację w Ministerstwie Gospodarki statusu Centrum Badawczo - Rozwojowego, co pozwoli na uzyskanie kolejnych korzyści podatkowych, zarówno Spółce, jak i jej klientom.

Spółka z sukcesami rozpoczęła aktywny marketing na rynku niemieckim, potencjalnie najbardziej atrakcyjny pod względem popytu na usługi badawczo - rozwojowe. Lokalizacja laboratorium w odległości około 180 km od Berlina oraz możliwość oferowania klientom zagranicznym najwyższej jakości usług w atrakcyjnych cenach i w stosunkowo krótkich terminach już dzisiaj zapewnia, że zlecenia zagraniczne stanowią znaczącą część przychodów Spółki.


Drukuj stronęPoleć stronęPowrót