Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

O SPÓŁCE

::

WŁADZE

WŁADZE

Zgodnie z §12 Statutu Organami GREMPCO SA są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Zarząd
Zarząd GREMPCO SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni:

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza GREMPCO SA jest pięcioosobowa, a w jej skład wchodzą:

Drukuj stronęPoleć stronęPowrót

GREMPCO S.A.

Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów

tel.:  + 48 (91) 432 35 20
fax.: + 48 (91) 432 35 36

info@grempco.com
www.grempco.com

NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Kapitał zakładowy: 2 282 330 PLN
SR w Szczecinie XIII WG
KRS 0000355599