Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

O SPÓŁCE

::

PROFIL INWESTYCJI

PROFIL INWESTYCJI

GREMPCO SA jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa. Inwestycje GREMPCO SA zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym.

GREMPCO SA należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne.

Obecnie na aktywa GREMPCO SA składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych, działających na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wiodącą spółką z portfela GREMPCO SA jest CIAT Sp. z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla budownictwa. CIAT Sp. z o.o. generuje obecnie największe przychody wśród spółek portfelowych GREMPCO SA

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce prywatnym przedsiębiorstwem badawczo-rozwojowym, dysponującym zespołem akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz.

FLUID DESK Sp. z o.o. tworzy programy komputerowe do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych, jak również dostarcza rozwiązania informatyczne dla pozostałych spółek portfelowych oraz innych podmiotów.

Drukuj stronęPoleć stronęPowrót