Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

O SPÓŁCE

::

PARTNERZY

PARTNERZY ORAZ INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych [www]

Komisja Nadzoru Finansowego [www]

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA [www]

Alternatywny System Obrotu NewConnect GPW SA [www]

Catalyst GPW SA [www]

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych [www]

Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki [www]

Dom Maklerski BDM SA [www]

GREMPCO S.A.

Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów

tel.:  + 48 (91) 432 35 20
fax.: + 48 (91) 432 35 36

info@grempco.com
www.grempco.com

NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Kapitał zakładowy: 2 282 330 PLN
SR w Szczecinie XIII WG
KRS 0000355599