Grempco S.A.
wtorek, 31 marca 2015

PORTFEL GREMPCO SA

::

CIAT

CIAT Sp. z o.o.

 

Nazwa Spółki:

CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba, adres: Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62
95-050 Konstantynów Łódzki
Liczba udziałów ogółem: 1.280 szt.
Cena nominalna
jednego udziału:
2.500,00 zł
Udział GREMPCO S.A.
100,00%
 
Adres strony internetowej: http://www.gryfit.com
Adres poczty elektronicznej: info@gryfit.com ; info@ciat.pl
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS: 28 marzec 2003 roku
Nr KRS: 0000159358
Nr REGON: 812551823
NIP: 955-205-63-74

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym  (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki można podzielić na pięć kategorii produktowych:

  • zabezpieczenia przeciwpożarowe,
  • wentylacja pożarowa,
  • dyfuzja powietrza,
  • regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
  • elementy i systemy fasadowe.

CIAT Sp. z o.o. została zawiązana w listopadzie 2002 roku przez dwóch udziałowców: CIAT S.A. z siedzibą w Culoz we Francji (kapitał większościowy) oraz GREMP Sp. z o.o. (później GREMPCO S.A.). Cel działalności przedsiębiorstwa został określony jako dystrybucja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych produkowanych przez CIAT S.A. oraz CRISTOPIA Energy Systems S.A. z Francji.

W 2003 roku CIAT Sp. z o.o. zanotowała sprzedaż na poziomie 3,8 mln złotych. Zarząd firmy pełnił wówczas Roman Jędrzejewski oraz dwóch członków zarządu z Francji. W 2004 roku doszło do połączenia CIAT Sp. z o.o. i PANOL Sp. z o.o. należącej do GREMP Sp. z o.o. PANOL Sp. z o.o. istniała na rynku od 1996 roku i od dnia założenia kierowana była przez Prezesa Zarządu Romana Jędrzejewskiego.

W 2003 roku Spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 8,3 mln złotych. Przedmiotem jej działalności była sprzedaż importowanych urządzeń produkcji, między innymi PANOL S.A. i PANOL RL. oraz własnych wyrobów z zakresu dyfuzji powietrza oraz bezpieczeństwa pożarowego, tj. przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej. Zakład produkcyjny zlokalizowany był wówczas w Łodzi. W wyniku połączenia CIAT Sp. z o.o. i PANOL Sp. z o.o. zmienił się układ kapitału zakładowego: GREMP Sp. z o.o. i CIAT S.A. objęły po 50% udziałów. Po negocjacjach udziałowców w związku z dalszymi planami inwestycyjnymi oraz rozwojem oferty wyrobów produkowanych i dystrybuowanych pod znakiem towarowym GRYFIT, zarejestrowanym i należącym do GREMPCO S.A.,

W 2004 GREMP Sp. z o.o. (później GREMPCO S.A.) roku przejęła 100% kontrolę nad przedsiębiorstwem CIAT Sp. z o.o. Po przejęciu kapitałowym przez GREMP Sp. z o.o. firma kontynuuje dystrybucję wyrobów CIAT S.A. i rozwija markę GRYFIT.

W 2006 roku CIAT Sp. z o.o. dokonała zakupu nieruchomości gruntowej w Konstantynowie Łódzkim o powierzchni 8 994 m2 i uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W sierpniu 2006 roku rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, które zostało zakończone audytem certyfikującym i przyznaniem w dniu 6 lipca 2007 roku przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. oraz TÜV NORD CERT GmbH Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO PN-EN 9001-2001. W 2007 roku podpisano umowę z PARP na dofinansowanie projektu „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych linii produkcyjnych oraz nowoczesnego oprogramowania”. We wrześniu 2008 roku Spółka zakończyła projekt budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 3 752 m2, w którym zlokalizowana zostaje jedna z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. Zakład jest kluczowym aktywem trwałym Spółki. Nowoczesna linia produkcyjna pozwala na wytwarzanie wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, dzięki czemu możliwe jest zaspokajanie ich nawet najbardziej wyrafinowanych oczekiwań. Integracja z systemami informatycznymi (systemy klasy ERP) umożliwia dostosowanie wolumenu produkcji do aktualnych potrzeb, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów działania.
Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 20 mln zł. W styczniu 2009 roku nastąpiła wypłata dotacji z PARP w wysokości 3,3 mln złotych, dzięki której dokonano spłaty części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BRE BANK S.A.


Drukuj stronęPoleć stronęPowrót